Logo

 

 

 

  1. Úvod
  2. Reklamácie/výmena/vrátenie
Vrátenie, výmena, reklamácia tovaru

 

Formulár v prípade vrátenia alebo výmeny tovaru

vrátenie výmena.docx 

 

Formulár v  prípade reklamácie

reklamácia.docx

  

1. Výmena tovaru - vrátenie tovaru

 

V súlade s ustanovením §7 ods.1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Nevyhovuje Vám tovar? Bez obáv, v našom E-shope Vám ho bez akýchkoľvek otázok vymeníme za iný, poprípade vrátime peniaze,

podľa Vášho želania. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

 

Podmienky pre vrátenie tovaru:

- tovar je nutné vrátiť do 14 dní od jeho dodania

- tovar musí byť kompletný, nepoužívaný a nepoškodený vrátane pôvodného obalu

- s dokladom o kúpe (faktúra)

- s vyplnením tlačivom „vrátenie_výmena"

 

Tovar zasielajte na adresu :

www.pracovneodevy123.sk

KOREM s.r.o.

Wurmova 6, 04023 Košice

 

2. Reklamácia tovaru

 

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z.

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ reklamačný

poriadok“). Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

Kupujúcim môže byť:

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu

príslušníkov svojej domácnosti 

fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania,

povolania alebo podnikania

 

1. Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno

reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu.

Reklamačný poriadok je zverejnený aj na internetovej stránke predávajúceho www.pracovneodevy123.sk

 

2. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar predávajúcemu s vyplnením formulárom na

uplatnenie reklamácie. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme, pred odoslaním odporúčame tovar poistiť pre prípad

poškodenia počas prepravy. On-line formulár so žiadosťou o reklamovanie, alebo servisovanie tovaru je možné vyplniť na adrese

www.pracovneodevy123.sk. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie oznámiť predávajúcemu druh a rozsah vád tovaru,

kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, a pod.) a iné podstatné náležitosti majúce vplyv na uplatňovanú vadu

tovaru.

 

3. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce

podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva reklamovaného tovaru

nevyhnutného na vykonanie reklamácie na adresu :

www.pracovneodevy123.sk

KOREM s.r.o.

Wurmova 6, 04023 Košice

 

c) tovar musí byť riadne vyčistený a zaslaný ako doporučený balík, tovar zaslaný na dobierku nepreberáme!! Pred odoslaním

odporúčame tovar poistiť pre prípad poškodenia počas prepravy.

 

4. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA :

a ) vady vzniknuté bežným používaním

b )  nesprávnym použitím výrobku

c )  nesprávnym skladovaním

 

5. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej

ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie (predávajúcim určeného) plnenia

alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj

neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (platí iba pre spotrebiteľa). Po

uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový

výrobok.

Vytvořeno na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.